Kommersiell kyla

Service, underhåll & kylinstallationer

Hos oss hittar du din Personliga Servicetekniker

En person som kan dina maskiner och vet vad de behöver för att fungera som du förväntar dig.

När du bokar service eller installation hos Vitvaruservice är det din Personliga Servicetekniker som besöker dig. Han eller hon har specialutbildning på de varumärken vi jobbar med och är certifierad av tillverkaren. Din tekniker utför alltid service och reparationer med säkra, pålitliga Originaldelar. Allt för att din maskin ska fungera säkert och tryggt.

En kontaktperson tar hand om allt

Att ha en person som ansvarar för hela processen gör din kontakt med oss enklare, snabbare och lite mer personligt. Din Personliga Servicetekniker utför arbetet, ansvarar för utförande och leverans samt svarar på frågor kring den service eller de reparationer som utförts.

På så sätt får du bättre insyn och förståelse i arbetet vi utför.

Rätt metoder och alltid Originaldelar

Service – Avhjälpande underhåll

Vi utför reparationer i din anläggning-/maskin med hjälp av våra certifierade servicetekniker som alltid har tillgång till de senaste verktygen och mjukvarorna. Vi reparerar och underhåller din utrustning vid akuta behov eller vid schemalagda driftstopp.

Vårt avhjälpande underhåll inkluderar analyser, reparationer, test och renovering av produkter till fullt funktionerande enheter.

Vitvaruservice erbjuder också våra professionella kunder utbytesenheter för att minimera produktionsstopp vid underhållsarbete. Tillgången på utbytesenheter kan dock variera mellan olika produkter.

Vi arbetar efter tesen att om något kan gå fel så gör det förmodligen det, och oftast vid sämsta möjliga tidpunkt. Till exempel mitt i natten eller under en helg. Vi är alltid beredda – du kan lämna oron och stöket till oss.

När du väljer Vitvaruservices tjänster för Avhjälpande underhåll och reparationer får du snabb hjälp när problem uppstår. Vid nödsituationer eller planerade produktionsstopp utför vi reparationer, antingen ute hos dig eller på vår serviceverkstad i Jordbro.

Snabb support 24/7

Genom ett serviceavtal med Vitvaruservice kan våra experter vara tillgängliga dygnet runt för att ge dig snabb support och åtgärder vid rätt tid och på rätt plats. Med lokal närvaro.

Du kan behöva snabb respons när du:

  • Har ett stort antal kritiska produkter i din anläggning som kräver snabba åtgärder.
  • Behöver reservdelar, rätt reservdel, vid rätt tid och på rätt plats. Oberoende av bransch kan du lita på Vitvaruservice när det gäller nya reservdelar.
  • Behöver hjälp med felsökning. Vitvaruservice hjälper dig att analysera och förstå orsakerna till att fel uppstår. Vi hjälper dig med en underhållsplan för att öka tillförlitligheten i dina system och produkter.
  • Behöver reparera utrustning, Vitvaruservice erbjuder snabb och effektiv hjälp med certifierade tekniker.
  • Vill hålla system och produkter igång. Vitvaruservice kan ge dig pålitlig beredskap, hög tillgänglighet av reservdelar och verktyg för att bibehålla utrustningens ”uptime”.
Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll minskar risken för dyra reparationer och driftstopp, samt ser till att dina maskiner fungerar optimalt både med tanke på funktion och ekonomi. Vi utför alltid underhåll som är godkänt av tillverkaren och ser till att kvaliteten återställs och motsvarar den ursprungliga produkten.

Vi erbjuder i samarbete med tillverkarna omfattande underhållsprogram som utgår från dina installerade produkter och system och definierar vilket underhåll och reservdelar som passar i de olika livscykelfaserna.

Vår Livscykelanalys hjälper dig att planera ditt underhåll och utifrån den kan vi rekommendera underhållsåtgärder för att minimera driftstörningar och maximera tillgängligheten.

Vitvaruservices tjänster för förebyggande underhåll säkerställer att du får ett systematiskt och organiserat underhåll på lång sikt.

KM-Underhåll
Installation och idrifttagning

Vi har lång erfarenhet av installation- och idrifttagning av kylmaskiner.

Vi har definierat unika processer för installation och idrifttagning för varje produkt som ska installeras och all vår personal har rätt kompetens för jobbet. De är utbildade i planering, koordinering, installation och besiktning. Allt för att garantera en säker och korrekt installation.

Vi garanterar att våra tjänster för installation och idrifttagning motsvarar dina krav på teknik och effektivitet.

Med våra tjänster för installation och idrifttagning kommer du att mötas av Vitvaruservice:s effektiva och utbildade installatörer. Vi kan våra produkter och förstår våra kunders krav.

Utbyten

Snabba och effektiva utbytestjänster för att minimera störning i din vardag/verksamhet.

Vi har delat in tillverkarnas produkter i fyra faser, baserade på livscykeln: Active, Classic, Limited och Obsolete. Detta gör att vi kan ta reda på vid vilken tidpunkt det är bäst att byta ut en gammal produkt för att behålla en effektiv anläggning. Allt detta visas i en Livscykelplan som är ett underlag för att planera underhållet på bästa sätt.

Vi kan också inkludera produkter av annat fabrikat i planerna för att få en total bild av underhållsbehovet. Den lämpligaste ersättningstiden för dina enheter identifieras och de nödvändiga åtgärderna genomförs på ett snabbt och effektivt sätt. Allt för att minimera stopptiderna.

Sluta oroa dig, och låt oss hjälpa dig med underhållet.

KM-Uppgrade

Ombyggnad, uppgradering och utökning

Vi säkerställer att du har den senaste versionen av utrustning och mjukvara.

Vi har genom åren installerat ett stort antal produkter och system i svenska hem och fastigheter. För att säkerställa att dessa är av senaste version, erbjuder vi tjänster för ombyggnad, uppgradering och utbyggnad. Till exempel kan vi hjälpa dig att ersätta en maskin innan den blir för gammal och orsakar höga kostnader och onödiga driftstopp.

Våra tjänster kan även omfatta utbyte av en maskin till en ny generation av maskin med senaste tekniken som ger ett bättre resultat, ekonomi och ökad funktionalitet.

När du väljer våra tjänster för Ombyggnad, uppgradering och utbyggnad säkerställer vi att dina system och maskiner är i bästa skick och att de kan prestera fortsatta goda resultat.

Serviceavtal

Ett serviceavtal ger dig som kund ett långsiktigt och fördelaktigt samarbete oss, med möjlighet att optimera och förutsäga underhållskostnaderna. Avtalet kan bestå av olika delar och anpassas efter dina behov. Vilken typ av underhåll är viktigast för er fastighet/verksamhet?

Vi hjälper dig med en lösning som ger dig lugn och ro, motsvarar dina behov och är kostnadseffektiv.

Eftersom vi skräddarsyr våra avtal efter just din fastighet/verksamhet får du maximal nytta av dina investeringar och ökar konkurrenskraften. De olika delarna i våra serviceavtal kan enkelt kombineras för att du ska få ett avtal efter dina behov.

En förutbestämd inställelsetid, ett prestationsbaserat avtal eller ett fast pris – vad behöver du?

Reservdelar

Reservdelssäljare på vårt servicecenter hanterar reservdelar till samtliga varumärken vi jobbar med och kan även bistå med reservdelar för vissa andra fabrikat.

Ett nära samarbete finns med samtliga tillverkare som både lagerför och tillverkar reservdelar. När du väljer vår tjänst för Reservdelar kan du vara säker på att få den reservdel du behöver inom den överenskomna tidsramen och i fullt fungerande skick.

Nedmontering, avyttring och återvinning

Vi hanterar nedmontering, avyttring och återvinning av din utrustning enligt gällande miljö- och säkerhetsregler.

Vi kan också renovera använda enheter och hitta nya användningsområden. Behöver du en expert för nedmontering och återvinning? Vill du köpa en renoverad produkt istället för en ny? Vi kan leverera både och.

När du väljer våra tjänster kan du vara säker på att din utrustning kommer att avvecklas, återvinnas eller återanvändas på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med relevanta lagar och standarder.

KM-Recyckle

Vi erbjuder

service
Service
jobba-hos-oss
Installation och projektering
webshop
Försäljning maskiner, reservdelar och tillbehör