IFB

Installerat, Funktionskontrollerat, Besiktningsklart

Installation och idrifttagning

Vi har lång erfarenhet av installation- och idrifttagning av vitvaror.

Vi har definierat unika processer för installation och idrifttagning för varje produkt som ska installeras och all vår personal har rätt kompetens för jobbet. De är utbildade i planering, koordinering, installation och besiktning. Allt för att garantera en säker och korrekt installation.

Vi garanterar att våra tjänster för installation och idrifttagning motsvarar dina krav på teknik och effektivitet.

Med våra tjänster för installation och idrifttagning kommer du att mötas av våra effektiva och utbildade installatörer.

Vi kan våra produkter och förstår våra kunders krav.

En tjänst till byggsektorn i samarbete med Electrolux Centrala Bygg

IFB får allt att fungera från början till slut.

Rätt produkt, i rätt tid, till rätt plats och i rätt skick sammanfattar idén med vår tilläggstjänst IFB.

IFB är ett servicesystem som innebär att vi kan erbjuda dig som är kund hög service i alla faser, från att produkterna lämnar fabriken till att de står klara på plats. Allt du behöver göra är att meddela oss om var, hur och när installationen skall utföras så ser vi till att produkterna blir installerade, funktionskontrollerade och besiktningsklara.

Vi börjar med ett avstämningsmöte…

Så snart du har beställt vitvarorna bokas leveransen enligt era önskemål om tid och plats. Våra transporter planeras både med avseende på kostnadseffektivitet och ur ett miljöperspektiv.

Senast två veckor innan den slutliga installationen tar vi kontakt med er arbetsplatsansvarige för ett avstämningsmöte på plats ute hos er.

…så att allt är klart när vår personal tar hand om leveransen på plats.

När godset anländer till byggarbetsplatsen finns våra installatörer på plats för att ta hand om vitvarorna när de lastas av. Vid detta tillfälle görs den första kontrollen av godset för att registrera eventuella transportskador. Skulle delar av godset visa sig skadat åtgärdar vi detta. Vitvarorna transporteras till sinarespektive ”installationsplatser”. Emballaget tas om hand eller kastas enligt tidigare avstämningsmöte.

Sedan ser vi till att vitvarorna installeras som de ska…

Produkterna kontrolleras så att de överensstämmer med ordererkännandet från Electrolux Centrala Bygg, därefter sker installation och funktionskontroll så att vi ser att vitvarorna fungerar som de skall.

Förlängda garantier om fem år

I samband med installationen kan även ett förlängt garantiåtagande tecknas mot en lägre kostnad, som ger köparen en funktionsgaranti om fem år efter leverans. Om du önskar ett sådant tillägg, kontakta vår säljrepresentant innan leverans för mer information och upprättande av ett sådant avtal.

Maskiner