Kvalitet

Kvalitet och kvalitetspolicy

Varje medarbetare inom Vitvaruservice i Stockholm AB bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt genomförda tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov.

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet via NPS (Net Promotor Score) kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Vi har tydligt uppsatta kvalitetsmål som vi ständigt strävar efter att slå.

nps-diagram-__png-1_jpg

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetsambition är att vara den ledande aktören och det givna varumärket inom installation, service och support av hemprodukter.

Med slutkunden i fokus, stark geografisk täckning och digitala tjänster möter vi kundens behov av enkelhet, tillgänglighet och kvalitet gällande service av hemprodukter.

Detta gör vi genom att:

· Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.

· Vi skall ha hög tillgänglighet och effektiva utföranden.

· Vi skall vara branschledande på digitala tjänster.

· Vi skall vara branschledande avseende helhetslösningar för service inkluderat rådgivning vid köp, installation, service och reparation av vitvaror och andra hemprodukter

· Utveckla och förvalta nära samarbete med ledande tillverkare inom respektive kategori av hemprodukter för att erbjuda branschledande service inom alla produktkategorier.

· Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

· Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Vitvaruservice bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera våra tjänster och produkter i rätt tid och på rätt sätt.